TROTS EN TOEGERUST

Breeduit: Elan College en Elan Primair samen onder één dak.
Welkom bij Elan Breeduit
Geef me de 5
Elan Breeduit (Elan College Bussum en Elan Primair) is onderdeel van de Klimopschool. Deze school was de eerste gecertificeerde school van Nederland.

Ook Elan Breeduit werkt volgens deze methode.
image

Donderdag 1 februari 2018 van 19.00 – 20.30 uur

informatieavond voor nieuwe ouders

Elan Primair schooljaar 2018-2019

Graag aanmelden via info@elan-breeduit.nl

Elan Primair SO-school in het Gooi voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen binnen het regulier basis onderwijs kunnen gebruik maken van deze voorziening. Leerlingen kunnen op Elan Primair terecht met een toelaatbaarheidverklaring  speciaal onderwijs.

image

Maandag 12 februari 2018 van 19.30 – 21.00 uur

informatieavond voor nieuwe ouders

Elan College schooljaar 2018-2019

Graag aanmelden via info@elan-breeduit.nl

Elan College (Voortgezet Speciaal Onderwijs)  is een vso-school in het Gooi voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis op havo/vwo niveau. Leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen binnen het regulier voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van deze voorziening. Leerlingen kunnen op het Elan college terecht met een toelaatbaarheidverklaring voortgezet speciaal onderwijs. Het Elan college verzorgt het didactische aanbod in samenwerking met IVIO@school (onderwijs op afstand).


Geef me de 5

Elan Breeduit (Elan College Bussum en Elan Primair) is onderdeel van de Klimopschool. Deze school was de eerste gecertificeerde school van Nederland.

Ook Elan Breeduit werkt volgens deze methode.

image